[Loạn Giang Hồ] : Hào Quang Danh Dự phiên bản mới

14:19 30/09/2023

Dưới đây là hệ thống vòng sáng – Hào Quang Danh Dự phiên bản Anh Hùng Định Danh

Server: Dược Sơn – Võ Lâm Bí Sử Chính Tông

Danh Hiệu
Chiến Thần Tống Kim
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Top 1 Sự kiện Đua top Tống Kim cá nhân hàng tuần
– Hiệu ứng :
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
Danh Hiệu
Đại Phú Hào
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Donate server đạt mốc 100.000.000 ( cộng dồn )
– Hiệu ứng :
+ Tăng sinh lực: 300điểm
+ Tăng nội lực: 300 điểm
+ Tăng chỉ số may mắn đặc biệt : 40%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
Danh Hiệu
Tân Chưởng Môn
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Tham gia sự kiện Tân Vương Môn phái
hàng tháng tại máy chủ Dược Sơn
– Hiệu ứng :
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Hảo Hán
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Mua bằng tiền mặt 2.000.000 VNĐ
– Hiệu ứng:
+ Tăng sinh lực: 250 điểm
+ Tăng nội lực: 250 điểm
+ Tăng may mắn: 5%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
VÒNG SÁNG
Phạt Ác Tướng Quân
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Thu thập đủ 5.000 Phạt Ác Kim Bài
Phạt Ác Kim Bài : Sử dụng 01 Phạt ác lệnh nhận được
+ Tăng sinh lực: 300 điểm
+ Tăng nội lực: 300 điểm
+ Tăng chỉ số may mắn đặc biệt : 20%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
VÒNG SÁNG
Top 1 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 1 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 2 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 2 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 3 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 3 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 4 – 10 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 4 – 10 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở