[Dược Sơn] : Hào Quang Danh Dự phiên bản mới

14:19 30/09/2023

Dưới đây là hệ thống vòng sáng – Hào Quang Danh Dự phiên bản Anh Hùng Định Danh

Server: Dược Sơn – Võ Lâm Bí Sử Chính Tông

Danh Hiệu
VIP
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Top 1 Sự kiện Đua top đẳng cấp 100 hoặc nâng cấp từ Thanh Long Ấn ( Mua tại NPC Tổng Quản Đại Nội 193/203 Tương Dương )
– Hiệu ứng :
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
Danh Hiệu
Đại Gia
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Donate server đạt mốc 100.000.000 ( cộng dồn )
– Hiệu ứng :
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
Danh Hiệu
Tân Chưởng Môn
THUỘC TÍNH DANH HIỆU
Điều kiện : Tham gia sự kiện Tân Vương Môn phái
hàng tháng tại máy chủ Dược Sơn
– Hiệu ứng :
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Mốc nạp 50M
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Donate Server đạt mốc 50.000.000 ( cộng dồn)
– Hiệu ứng:
+ Tăng sinh lực: 250điểm
+ Tăng nội lực: 250 điểm
+ Tăng may mắn: 50%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
VÒNG SÁNG
Mốc nạp 20M
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Donate Server đạt mốc 20.000.000 ( cộng dồn)
– Hiệu ứng:
+ Tăng sinh lực: 100 điểm
+ Tăng nội lực: 100 điểm
+ Tăng may mắn: 20%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
VÒNG SÁNG
Mốc nạp 10M
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Donate Server đạt mốc 10.000.000 ( cộng dồn)
– Hiệu ứng:
+ Tăng sinh lực: 50 điểm
+ Tăng nội lực: 50 điểm
+ Tăng may mắn: 10%
+ Phục hồi Sinh lực 22 điểm 1 giây
+ Phục hồi Nội lực 14 điểm 1 giây
VÒNG SÁNG
Top 1 Tống Kim tuần
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 1 Tống Kim tuần
Chỉ tính các trận 21h00 trong tuần
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 1 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 1 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 2 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 2 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 3 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 3 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Top 4 – 10 Tống Kim ngày
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 4 – 10 Tống Kim 21h00 hàng ngày
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật
VÒNG SÁNG
Đại Phú Hộ
THUỘC TÍNH VÒNG SÁNG
Điều kiện : Top 1 Phú Hộ vào lúc 22h45 phút tối
Chủ nhật hàng tuần
– Hiệu ứng:
Tích hợp với các loại vòng sáng sẵn có của nhân vật

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở