[Dược Sơn] : Hướng dẫn tính năng & thời gian hoạt động

13:01 19/09/2023

Bài viết tổng hợp các khung giờ hoạt động của máy chủ mới Dược Sơn , toàn bộ các tính năng đã được căn chỉnh một cách cực hợp lý và được công bố cụ thể tới quý nhân sĩ như sau :

>>>>>>>> Khung thời gian vận hành server Võ Lâm Bí Sử <<<<<<<

Hệ thống Hoàng Bào Bất Lương Nhân >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Hoàng Bào Bất Lương Nhân

Hệ thống Bản đồ train cá nhân >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Bản đồ train Anh Hùng

Hệ thống Huy Hiệu Fan Cứng nhận ưu đãi hàng ngày >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Hệ thống ưu đãi người chơi tâm huyết

( Mới ) Loạn Chiến Cổ Thành >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Loạn chiến Cổ Thành

( Mới ) Phạt Ác Lệnh – Diệt cường nhân >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Phạt ác lệnh – Diệt cường nhân

( Mới ) Đua top Bang hội tuần >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Bang hội đua top lệnh bài tuần

( Mới ) Đua top Cá nhân tuần >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Cá nhân đua top điểm kinh nghiệm tuần

Đại Hội Anh Hùng >> Chưa khai mở

Xem chi tiết ==>> Bản đồ Đại Hội Anh Hùng

Phú Quý Cẩm Hạp >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Phú Quý Cẩm Hạp

Sứ giả Dã tẩu : Các khung giờ >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Sứ giả Dã Tẩu

Đố vui Bí Sử : 16h00 & 16h15 >> Chưa khai mở

Xem chi tiết ==>> Đố vui Bí Sử

Tống Kim đại chiến : 13h – 21h >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Chiến trường Tống – Kim

Boss Tiểu Hoàng Kim : 19h45 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Boss Tiểu Hoàng Kim phiên bản Anh Hùng Định Danh

Mật Cốc Tần Thủy Hoàng : 19h30 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Tần Thủy Hoàng phiên bản Anh Hùng Định Danh

Đấu trường liên đấu : 18h00 & 22h00 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Tính Năng Liên Đấu

Boss Đại Hoàng Kim : 20h15 & 20h35 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Boss Đại Hoàng Kim phiên bản Anh Hùng Định Danh

Hạt Huy Hoàng : 20h00 đến 20h30 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Quả Huy Hoàng

Đại Quả Vạn Niên : >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Vạn Niên Quả – Thanh Long Quả

Nâng Hạ Trang Bị : >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Nâng Hạ Cấp Trang Bị

Công Thành Chiến : 20h00 Thứ 6 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Thất Thành Đại Chiến phiên bản mới

Quốc Chiến Thiên Tử : 21h00 Thứ 4 >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Quốc Chiến Thiên Tử phiên bản mới

Phong Lăng Độ : 22h15 mỗi ngày >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Phong Lăng Độ phiên bản Anh Hùng Định Danh

Vượt Ải Nhiếp Thí Trần : Tất cả các khung giờ >> Đã khai mở

Xem chi tiết ==>> Tính Năng : Vượt Ải

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở