[Loạn Giang Hồ] : Trang bị Vận Khí – Chân Tu

23:22 07/12/2023

Tiếp tục sẽ lại là một cập nhật mới hết sức thú vị của Võ Lâm Bí Sử , quý nhân sĩ hãy chú ý tham gia nhoa cả nhòa :v

Chi tiết:

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 24/05/2024
 • Cách thức thu thập : Tham gia các hoạt động và sự kiện trong server

Bộ trang bị Vận Khí – Chân Tu:

 • Dây chuyền – Tỷ lệ quy đổi : 300 Phân mảnh triệu hồi bảo bối Chân Tu + 200 Quế hỏa Tửu + 200 Thiên Sơn Bảo Lộ + 200 Tiên Thảo Lộ 1h
 • Option trọng tâm :
 • Sát thương địch nhận kinh nghiệm : Ngẫu nhiên từ 5 – 10%
 • Sinh lực : 50 – 100 điểm
 • Nội lực : 50 – 100 điểm
 • May mắn : Ngẫu nhiên từ 3 – 5%
 • Công thức “Chế tạo lại trang bị” : Dây chuyền + 10 Quế Hỏa Tửu + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 10 Tiên Thảo Lộ

————————————————————————————————————

 • Nhẫn hệ Kim – Tỷ lệ quy đổi : 150 Phân mảnh triệu hồi bảo bối Chân Tu + 100 Quế hỏa Tửu + 100 Thiên Sơn Bảo Lộ + 100 Tiên Thảo Lộ 1h
 • Option trọng tâm :
 • Sát thương địch nhận kinh nghiệm : Ngẫu nhiên từ 5 – 10%
 • Sinh lực : 50 – 100 điểm
 • Nội lực : 50 – 100 điểm
 • May mắn : Ngẫu nhiên từ 3 – 5%
 • Công thức “Chế tạo lại trang bị” : Nhẫn hệ Kim + 10 Quế Hỏa Tửu + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 10 Tiên Thảo Lộ

————————————————————————————————————

 • Nhẫn hệ Hỏa – Tỷ lệ quy đổi : 150 Phân mảnh triệu hồi bảo bối Chân Tu + 100 Quế hỏa Tửu + 100 Thiên Sơn Bảo Lộ + 100 Tiên Thảo Lộ 1h
 • Option trọng tâm :
 • Sát thương địch nhận kinh nghiệm : Ngẫu nhiên từ 5 – 10%
 • Sinh lực : 50 – 100 điểm
 • Nội lực : 50 – 100 điểm
 • May mắn : Ngẫu nhiên từ 3 – 5%
 • Công thức “Chế tạo lại trang bị” : Nhẫn hệ Hỏa + 10 Quế Hỏa Tửu + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 10 Tiên Thảo Lộ

————————————————————————————————————

 • Ngọc bội – Tỷ lệ quy đổi : 200 Phân mảnh triệu hồi bảo bối Chân Tu + 150 Quế hỏa Tửu + 150 Thiên Sơn Bảo Lộ + 150 Tiên Thảo Lộ 1h
 • Option trọng tâm :
 • Sát thương địch nhận kinh nghiệm : Ngẫu nhiên từ 5 – 10%
 • Sinh lực : 50 – 100 điểm
 • Nội lực : 50 – 100 điểm
 • May mắn : Ngẫu nhiên từ 3 – 5%
 • Công thức “Chế tạo lại trang bị” : Nọc bội + 10 Quế Hỏa Tửu + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 10 Tiên Thảo Lộ

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở