[Dược Sơn] : Trống Khải Hoàn

23:42 17/10/2023

Thu đã tới mang theo nhiều ký ức xưa cũ , và . . . “Trống Bang Hội” , vật phẩm gần như không thể thiếu trong các sự kiện bang hội sẽ được đưa vào sử dụng tại Dược Sơn sau bảo trì tới đây !

Thời gian và đối tượng tham gia:

  • Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/10/2023
  • Đối tượng tham gia : Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Bí Sử có đẳng cấp 80 trở lên

Trống Khải Hoàn:

  • Da trâu: Tham gia Chiến trường Tống Kim lúc 13h và đạt trên 8.000 điểm tích lũy để sở hữu 20 Da trâu
  • Trống thô sơ: Mua Trống thô sơ với giá 300 vạn lượng tại NPC Lễ quan
  • Thao tác ghép Trống Khải Hoàn tại NPC Lễ quan các thành thị – Công thức : 100 Da trâu + 1 Trống Thô Sơ
  • Trống Khải Hoàn thành phẩm : Thuộc tính chi tiết
  1. Chỉ bang chủ trưởng lão mới có thể mở Trống
  2. Chỉ có thể mở Trống tại Tương Dương
  3. Chỉ có thể thả trống từ 19h00 tới 20h00 mỗi ngày
  4. Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 25.000.000 điểm kinh nghiệm khi đứng cạnh trống

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở