[Loạn Giang Hồ] : Chi tiết Thẻ bài hội người cao tuổi yếu tim

20:21 14/03/2024

Đối tượng tham gia:

 • Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Bí Sử tối thiểu đẳng cấp 30.
 • Giá vật phẩm: 40 Xu (mua tại Kỳ Trân Các).

Vật Phẩm Liên Quan:

Bản đồ dành cho Thẻ bài hội người cao tuổi yếu tim:

 • Trường Bạch Sơn Đông
 • Địa Giới
 • Trung Giới
 • Thiên Giới
 • v.v….

Đặc tính dành cho Thẻ bài hội người cao tuổi yếu tim:

 • Yêu cầu phải có Thẻ bài hội người cao tuổi mua tại Kỳ Trân Các mới đc lên map.
 • Nhận 500 mảnh ơn Hà Xã Tắc hằng ngày.
 • Các bản đồ dành cho Thẻ bài hội người cao tuổi đều x4 boss xanh.
 • Vẫn đồ sát, chiến đấu như các map 9x.
 • Tỉ lệ tiền vạn, option đồ , exp quái boss vẫn như các map 9x..
 • Mục đích giảm tải tình trạng quá tải bãi train tại các bản đồ cấp 90.

Nhiệm vụ thử thách:

 • Thử thách dễ – Thưởng : 2.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Thử thách khó – Thưởng : đang cập nhật . . .

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở