[Loạn Giang Hồ] : Đua kinh nghiệm đoạt bảo ấn 4

07:13 12/07/2024

Mến chào quý chư vị bằng hữu . . .

Đợt đua top lần thứ 4 này chắc chắn sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và cang go , đơn giản vì phần thưởng thực sự vô cùng hấp dẫn , cùng đón chào và tham gia nhoa cả nhòa :v

Thời gian và đối tượng tham gia:

  • Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/07/2024 – 17h00 ngày 24/07/2024
  • Đối tượng tham gia : Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Bí Sử đạt cấp 99 trở lên.
  • Đặc tính NPC : Xem điểm kinh nghiệm đua top vào các khung giờ tròn 00 phút ( mỗi ngày có 24 đợt update )

NPC sự kiện:

NPC Đua top EXP tại trung tâm thất đại thành thị

NPC đổi Bảo Ấn tại 193/203 Tương Dương Thành

Các loại bảo ấn và công thức:

Công thức : 100 Cổ thạch + 1.000 Đá sinh mệnh Cấp 1 + 1.000 Đá nguyên tố Cấp 1

Công thức : 100 Cổ thạch + 1.000 Đá sinh mệnh Cấp 2 + 1.000 Đá nguyên tố Cấp 2

Công thức : 100 Cổ thạch + 1.000 Đá sinh mệnh Cấp 3 + 1.000 Đá nguyên tố Cấp 3

Công thức : 200 Cổ thạch + 2.000 Đá sinh mệnh Cấp 4 + 2.000 Đá nguyên tố Cấp 4

Phần thưởng:

Thứ hạngChi tiết phần thưởng
Top 102 Rương Hoàng Kim Môn Phái Dã tẩu
01 Tín vật môn phái
01 Bảo Ấn Chân Tu cấp 3
2.000 Lễ bao chân tu
Top 201 Rương Hoàng Kim Môn Phái Dã tẩu
01 Tín vật môn phái
01 Bảo Ấn Chân Tu cấp 3
1.500 Lễ bao chân tu
Top 301 Tín vật môn phái
01 Bảo Ấn Chân Tu cấp 2
1.000 Lễ bao chân tu
Top 401 Bảo Ấn Chân Tu cấp 2
500 Mảnh ngựa Phi Vân
1.000 Lễ bao chân tu
Top 5 – 101.000 Lễ bao chân tu
200 Mảnh ngựa Phi Vân
Top 11 – 20500 Lễ bao chân tu
100 Mảnh ngựa Phi Vân
Top 21 – 30400 Lễ bao chân tu
Top 31 – 40300 Lễ bao chân tu
Top 41 – 50200 Lễ bao chân tu

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở