[Loạn Giang Hồ] : Lương Bang Hội – Công trạng lệnh !

19:13 09/03/2024

Quý chư vị thân mến . . .

Từ lâu chuyện lương lậu luôn là nỗi đau đầu tới ám ảnh với những con người lãnh đạo bang hội nói riêng và với toàn thể nhân sĩ cõi võ lâm nói chung . . . và Loạn Giang Hồ lần này Bổn trang muốn toàn bộ các bang hội tham gia server sẽ có một cuộc đua công bằng hơn và đặc biệt là cực kỳ minh bạch từ những chi tiết nhỏ nhất . . .

Cách tính công trạng bang hội :

Loại hình hoạt độngPhần thưởng tính theo tuần
( Từ 00h00 ngày Thứ 2 tới 22h30 ngày Chủ nhật )
Tống Kim – nộp Lệnh bài Võ Lâm Bí Sử
Diễn ra vào các ngày :
Toàn bộ ngày trong tuần
Bang hội giao nộp >= 100 vật phẩm nhận : 500 Kim Nguyên Bảo ( Bang hội đạt hạng C )
Bang hội giao nộp >= 200 vật phẩm nhận : 750 Kim Nguyên Bảo ( Bang hội đạt hạng B )
Bang hội giao nộp >= 300 vật phẩm nhận : 1.000 Kim Nguyên Bảo ( Bang hội đạt hạng A )
Quả Huy Hoàng – số lượng Account tham gia
hoạt động
Diễn ra vào các ngày :
Thứ 2 – Thứ 4 – Chủ nhật
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) nhặt quả trên 40 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 10 nhân sự
Nhận thêm : 300 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) nhặt quả trên 50 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 15 nhân sự
Nhận thêm : 400 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) nhặt quả trên 65 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 18 nhân sự
Nhận thêm : 600 Kim Nguyên Bảo
Mãnh Long Bí Sử – số lượng Account tham gia
hoạt động
Diễn ra vào các ngày :
Thứ 3 – Thứ 5
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) săn boss Đại trên 40 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 10 nhân sự
Nhận thêm : 50 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) săn boss Đại trên 50 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 15 nhân sự
Nhận thêm : 100 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) săn boss Đại trên 65 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 18 nhân sự
Nhận thêm : 150 Kim Nguyên Bảo
Vận tiêu Bang hội – số lượng Account tham gia
hoạt động
Diễn ra vào các ngày :
Thứ 6 hàng tuần
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) Vận tiêu bang hội trên 40 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 10 nhân sự
Nhận thêm : 100 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) Vận tiêu bang hội trên 50 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 15 nhân sự
Nhận thêm : 150 Kim Nguyên Bảo
Bang hội giao tranh ( không tính số lượng acc ở tập kết ) Vận tiêu bang hội trên 65 Account
Yêu cầu Discord hoạt động vào khung giờ này trên 18 nhân sự
Nhận thêm : 200 Kim Nguyên Bảo

Cách tính công trạng Bang chủ :

Tình hình bang hộiPhần thưởng khích lệ Bang chủPhần thưởng hàng tuần
Bang hội tham gia Tống Kim đạt hạng C trở lênNhận 200 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Tống Kim đạt hạng B trở lênNhận 300 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Tống Kim đạt hạng A trở lênNhận 400 Kim Nguyên Bảo
—————————————————————————————————
Bang hội tham gia nhặt quả đầy đủ các ngày trong tuần trên 40 AccountNhận 100 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia nhặt quả đầy đủ các ngày trong tuần trên 50 AccountNhận 150 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia nhặt quả đầy đủ các ngày trong tuần trên 65 AccountNhận 200 Kim Nguyên Bảo
—————————————————————————————————
Bang hội tham gia Mãnh Long Bí Sử đầy đủ các ngày trong tuần trên 40 AccountNhận 25 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Mãnh Long Bí Sử đầy đủ các ngày trong tuần trên 50 AccountNhận 50 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Mãnh Long Bí Sử đầy đủ các ngày trong tuần trên 65 AccountNhận 75 Kim Nguyên Bảo
—————————————————————————————————
Bang hội tham gia Vận tiêu bang đầy đủ các ngày trong tuần trên 40 AccountNhận 20 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Vận tiêu bang đầy đủ các ngày trong tuần trên 50 AccountNhận 40 Kim Nguyên Bảo
Bang hội tham gia Vận tiêu bang đầy đủ các ngày trong tuần trên 65 AccountNhận 60 Kim Nguyên Bảo

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/

Đóng Mở