Nâng Hạ Cấp Trang Bị

22:51 06/03/2020

Nâng hạ trang bị tại Thần Bí Dương Châu – Võ Lâm Bí Sử.

1. Nâng cấp vũ khí :

Bước 1 : AE dùng 3 viên thủy tinh khác nhau đến trao đổi đồ phổ để nâng cấp.

Bước 2 : Đến thợ rèn trong thành thị đối thoại và lick vào dòng “vật phẩm khảm nạm ” >>> Bắt đầu khảm nạm. 

AE bỏ vũ khí và đồ phổ cần thiết của trang bị vào và lick khảm >> tỉ lệ thành công 100%

2. Nâng hạ ngoại trang áo , nón :

Bước 1 : Mua kì trân dị bảo nâng hạ trang bị cần thiết tại thần bí thương nhân Dương Châu.

Bước 2 : Mang đến thợ rèn đối thoại khảm nạm như cách trên, bỏ trang bị và ấn phẩm hạ hoặc nâng như hình. Lick khảm là thành công 100%.

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở