Trống Khải Hoàn

18:31 24/05/2020

Trống Khải Hoàn – bảo vật được tương truyền bấy lâu của các Bang hội thời lập quốc. Nay tái xuất hiện tại khắp chốn Võ Lâm Bí Sử, chỉ cần tiếng trống cất lên sự khích lệ được tăng cao độ cho các binh sĩ, thắt chặt thêm tình huynh đệ trong Bang hội.

Được biết để sở hữu được Trống Khải Hoàn, chỉ có những cao nhân đủ tài thống lĩnh trong Bang Hội (Bang Chủ, Trưởng Lão) mới có thể triệu hồi sĩ trống cất tiếng khải hoàn – tăng hàng chục triệu điểm kinh nghiệm cho những thành viên tề tựu tại nơi đặt trống!

Điều kiện & thời gian

  • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì ngày Ngày 25/5
  • Đối tượng sử dụng: Bang Chủ & Trưởng Lão của các Bang Hội.
  • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 90 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Thời ra Trống Khải Hoàn: 20h00 Tại Đấu Trường Sinh Tử T7 & Chủ Nhật Hàng Tuần ( Mỗi lượt ra 1 Trống Khải Hoàn)

Vật phẩm liên quan:

Phần Thưởng Trống Khải Hoàn:

Hướng dẫn sử dụng

  • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn tại Nam Nhạc Trấn vào khung giờ nào cũng đc.
  • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
  • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 90 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Tối đa chỉ có thể nhận 50.000.000 điểm kinh nghiệm/ngày/nhân vật.
  • Mỗi 5 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 200.000 – 400.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) tùy theo số lượng thành viên.

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh :  https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở