Chiến trường Tống – Kim

12:15 25/04/2020

 Tống Kim Cao Cấp : 11h00 – 15h00( x2 tích lũy ) – 21h00 23h00( x2 tích lũy )

Yêu cầu tham gia : cấp 80 trở lên

Phí Báo Danh : 10 vạn lượng

NPC & Vật phẩm liên quan :

Đường đi phe Tống : Thành Tương Dương 221/193 hoặc sử dụng Thần Hành Phù.

Đường đi phe Kim : Chu Tiên Trấn 215/217 hoặc sử dụng Thần Hành Phù.

Phần thưởng áp dụng cho Trận đặc biệt lúc 21h00 hàng ngày :

  • Nhân 4 điểm tích lũy
  • Khi đạt đc 5k điểm tích lũy sẽ nhận đc Lễ Bao Tống Kim, sử dụng 5 bao / 1 ngày. Khi sử dụng nhận đc ngẫu nhiên  EXP , tiền vạn , thiết la hán, hoặc tiên thảo lộ …
  • Tống Kim đạt trên 3k điểm tích lũy nhận đc 3.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Mua máu nhanh tại Tống Kim trận 21h giá 500 lượng / 1 bình và khóa vĩnh viễn. Các trận còn lại 2000 lượng / 1 bình

Thưởng Hạng 1 2 3 Tống Kim hàng ngày :

Thưởng Hạng 1 Tống Kim hàng tuần :

  • Tuần từ 13/09 – 20/09 : Tung Sơn – Nhân vật “ahihi đồngốc”
  • Tuần từ 13/09 – 20/09 : Tiểu Tung Sơn – Nhân vật “BitCoin”
  • Điều kiện : Nhân vật có tổng điểm tích lũy Tống Kim lúc 21h00 cao nhất tuần tính từ trận Tống Kim lúc 21h00 ngày Chủ nhật tới trận Tống Kim lúc 21h00 ngày Thứ 7 tuần kế tiếp
  • Thời gian trao thưởng : 9h00 Chủ nhật hàng tuần
  • Thời gian hiệu lực : Tới 9h00 Chủ nhật tuần kế tiếp
  • Nơi tiếp nhận giải thưởng : Vật phẩm Cẩm nang bôn tẩu
Tăng Sinh lực thêm 200 điểm

Lưu ý : *Điểm tích lũy Tống Kim sẽ được reset vào 12h00 thứ 2 hàng tuần

Lưu ý : *Mỗi nhân vật có thể quy đổi 100.000 điểm tích lũy mỗi tuần ra điểm kinh nghiệm

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh : 
https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở